⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 26.06.2019⭐
<Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 943.11 (-1.7% ) ; Vol: 123tr
- HNX : 102.96 (-1.0% ) ; Vol: 27tr
2.Đánh giá chung thị trường:
- Hai sàn bán ra mạnh.
- Thị trường phá vỡ kênh lên.
- Hạn chế nắm giữ cổ phiếu.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Không xem xét
II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):
- Không xem xét.
- Thông tin: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-27-06-19/