Nhận xét về kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết, bà Kim Sophanita, Giám đốc bộ phận hoạt động thị trường của CSX cho biết, kết quả tài chính khả quan là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm đến sàn chứng khoán sẽ gia tăng.