CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) vừa ra thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Theo đó, TDH sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ 15% (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 122 tỷ đồng.

Hiện vốn điều lệ của TDH là hơn 816 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên gần 939 tỷ đồng.

Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 27/06/2019.