⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 12.06.2019⭐

<Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài, cho đến khi có dấu hiệu hồi phục>
I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 954.17 (-0.8% ) ; Vol: 100tr
- HNX : 103.56 (-0.4% ) ; Vol: 17tr
2.Đánh giá chung thị trường:
- Hai sàn bán ra.
- Dấu hiệu kênh lên thất bại.
- Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng đang tăng giá mạnh.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
-
II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

- Không xem xét.

- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-12-06-19/