Đây là loại hàng làm nhà đầu tư chết nặng nhất. Vì với dã tâm bán giấy quyết liệt nên chúng "nói láo" rất tài, rất siêng, ngày ngày lên báo diễn trò, còn tự khoe mình là "phật tử ăn chay". Và nhà đầu tư Việt thì toàn mua bán theo tin đọc trên báo!!!