Các chuyên gia IR khu vực bắc Mỹ có mức thu nhập gia tăng trong năm 2019. Không những vậy, năm 2019 ghi nhận xu hướng thưởng cổ phiếu cho các chuyên gia IR cấp cao và cấp trung.

Theo nghiên cứu của Korn Ferry và NIRI, mức lương trung bình của các chuyên gia IR đã tăng hơn 20% trong 4 năm qua, từ 202,000 USD năm 2016 lên 250,537 USD vào năm 2019.

Kết quả khảo sát từ 381 chuyên gia IR cho thấy, chuyên gia IR cao cấp tại Mỹ có lương trung bình là 293,696 USD trong năm 2019. Trước đó, năm 2016, những người có chức danh Phó Chủ tịch điều hành, Phó Chủ tịch cao cấp/Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch hay Giám đốc cao cấp (Senior IR Practitioner) có mức lương vào khoảng 202,295-279,000 USD.

Năm 2019, chuyên gia IR cấp cao và cấp trung đã kiếm được trung bình lần lượt là 201,531 USD và 140,218 USD. Bốn năm trước, mức lương của các giám đốc hay quản lý cấp cao trong lĩnh vực này vào khoảng 140,285-167,400 USD, trong khi đó các quản lý và chuyên gia phân tích nhận được lần lượt 115,000 USD và 81,500 USD.

Nghiên cứu mới cho thấy có sự chênh lệch giữa các khu vực tại Mỹ. Đông Bắc nước Mỹ có mức lương trung bình 267,824 USD, tiếp đến là Trung Tây và miền Tây lần lượt là 248,026 USD và 244,408 USD. Các chuyên viên IR tại các tiểu bang miền Nam có mức lương thấp nhất, trung bình 242,130 USD.

Thu hút nhân tài và giữ người như thế nào?

97% người được hỏi cho biết họ có chỉ tiêu thưởng hằng năm, trung bình từ 26-35% lương. Khoảng 86% cho biết họ được nhận cổ phiếu, tương đương 26-50% lương.

Đặc biệt, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3-4 năm đang trở thành giải pháp được sử dụng ngày càng nhiều để giữ chân nhân tài. Đã có 88% chuyên viên IR cấp cao và 75% chuyên viên IR cấp trung cho biết họ được nhận cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong năm 2019; còn cấp nhân viên chỉ khoảng 33% có được khoản thưởng này.