Em đang suy nghĩ đầu tư bắt đáy con VCS, nhưng cũng đắn đo vài thứ. Các bác vào tranh luận xem nên vào con này hay không nha .
- Các chỉ số về khả năng sinh lời của VSC nằm ở mức trung bình so với các doanh nghiệp cảng biển trong khu vực Hải Phòng.
- VCS gặp vấn đề cầu Bạch Đằng
- Theo định giá CP thì giá trị hợp lý của VSC thời điểm hiện tại là 41,836đ
Các bác thấy sao ạ