Vui thôi đừng vui quá các cụ ạ.

Chắc chưa vượt 1k ngay đâu. Các anh chắc cho đi nốt tam giác bé tí ti đã.

Lên 995 rồi tính tiếp.

Vui vẻ trung thu nhé các cụ.