Trích dẫn Gửi bởi Pissing Xem bài viết
thì sắp sập mà
thề
Đ. ịt mẹ, chỉ báo đâu ra thế
Đã lên tý nào đ.éo đâu