Trích dẫn Gửi bởi Pissing Xem bài viết
đèo mie.
giả bản quyền em vụ lắc bìu đê
Trưởng tràng qua bảo đại bàng Mẽo trả cho
Em dự đoán nó lắc vậy
Báo với làng vậy thoai hê hê