[Cập nhật 22.05.2019] VEA vừa công bố các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2019 cách đây non 2 ngày. Trong đó, có một số vấn đề cập nhật tương đối tích cực sau nhiều tin tức về sai phạm pháp luật:
- Ban lãnh đạo đặt kế hoạch 2019 LNST đạt 6,400 tỷ, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo kế hoạch thì doanh thu tài chính (chủ yếu từ các công ty liên doanh - liên kết) như Honda Vietnam, Toyota, Ford tăng trưởng tận 32% YoY trước bối cảnh rủi ro chu kỳ, một điểm chúng tôi khá ngạc nhiên (!) Dù vậy, chúng tôi cho rằng dư địa để ban lãnh đạo tiết giảm chi phí SG&A, góp phần thúc đẩy LNST còn vô cùng lớn.
- Ban lãnh đạo công bố sẽ chi trả cổ tức tiền mặt bằng ~99% LNST, đúng với cam kết trước đó, một điểm chúng tôi cho là khá tích cực. Ngoài ra, chi phí trích quỹ khen thưởng - phúc lợi, thù lao HĐQT, BKS khá thấp ở mức trên dưới 70 tỷ, vỏn vẹn 1.5% LNST 2018.
- Ban lãnh đạo gởi tờ trình đặt kế hoạch sẽ niêm yết trên HOSE trong năm 2019, góp phần tạo thêm tính minh bạch, đồng thời tạo thêm sự đa dạng cho rổ cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể là rổ VN30 trong thời gian tới...
-----------------------
Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/vea-li...co-thuc-su-te/
Saigon, cập nhật ngày 22.05.2019, Angelos - Golden Newsletter Vietnam

P/S: Liên quan đến việc đọc online, gần đây nhiều quý độc giả có thắc mắc rằng:
(1) Quyền đọc ấn phẩm online có được cấp vĩnh viễn hay không? Vâng có thưa quý độc giả, khi quý độc giả đã được cấp quyền cho ấn phẩm X nào, thì quý độc giả được bảo lưu quyền đó vĩnh viễn. Quý độc giả luôn có thể quay trở lại website chúng tôi để đọc lại các bài học hay...
(2) Nhiều cá nhân có ý tưởng thú vị rằng tại sao không chia sẻ tài khoản gmail cho nhiều người đọc? Vâng xin thưa rằng chính sách bảo mật (security) của Google sẽ tự động lock các tài khoản gmail cá nhân có quá nhiều người login ở nhiều địa điểm khác nhau. Những trường hợp nào bị khóa như vậy nhất thiết chúng tôi sẽ không giải quyết (!)
https://newslettervietnam.com/huong-dan-doc-online/