⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 17.05.2019⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 976.48 (+0.1% ) ; Vol: 120tr
- HNX : 105.79 (-0.3% ) ; Vol: 33tr
2.Đánh giá chung thị trường:
- Phiên hai sàn bán ra.
- Thị trường xác nhận mua lại tốt.
- Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Không có
II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

- Danh sách: SRC, VCR, NDN, NTC, SFG, TPB, NTL, D2D, PVS, FTM, PHR, HHP, BMI, VPG, NAF, PTB, STK, ADS, ANV, VRE, TV2, SAB, VIC, MSH, SDI, PVD, GEG, SZC, PDR, VEA, HVN, HDC, NLG, TIP, SZL, NT2, NBB, LMH, GMD, GAS, CMG, MPC, DPR, PLX, VNM, TNG, VGI, POW, BID, PVB, VHC, LHG, CSV, DRC, DHT, L14, MSR, SSI, DGW, BVH, BFC, AAA, CTG, C47, OIL, BSR, TCB, HBC, APC, SKG, VPB, ROS

- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong-17-05/