⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 15.05.2019⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 975.64 (+1.1% ) ; Vol: 154tr
- HNX : 106.43 (+0.7% ) ; Vol: 31tr
2.Đánh giá chung thị trường:
- Phiên hai sàn mua vào tốt.
- Thị trường xác nhận mua lại tốt.
- Nắm giữ cổ phiếu, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Không có
II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

- Danh sách: SRC, ANV, TPB, CTR, PHR, NTL, PVS, PPC, FPT, PVI, STK, TV2, NDN, SZC, NTC, NLG, PVD, VPG, VRE, HVN, SZL, REE, PDR, KBC, DPR, NT2, ADS, HDC, MPC, SDI, VGI, TNG, GAS, FCN, POW, VNM, NBB, MWG, PLX, BID, CMG, HDG, PVT, FMC, VHC, DVN, VSC, L14, LHG, GIL, PVB, DRC, HCM, BVH, DGW, AAA, MSR, SSI, BFC, SJS, CTG, C47, KSB, DTD, OIL, TCB, APC, HBC, BSR, HDB, VCS, VPB, SKG, VCI, ROS

- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong-15-05/