⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 10.04.2019⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 981.91 (-0.7% ) ; Vol: 136tr
- HNX : 107.43 (-0.3% ) ; Vol: 31tr
2.Đánh giá chung thị trường:
- Phiên hai sàn tiếp tục bán ra.
- Thị trường phá vỡ kênh lên, rủi ro nắm giữ cổ phiểu, hạn chế nắm giữ cổ phiếu.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Không có
II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

<Rủi ro thị trường, không xem xét các cổ phiếu này>

https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong-10-04/