Bùng Nổ Bitcoin phù hợp cho các bạn muốn tìm hiểu tổng quát về Bitcoin, hoặc để tặng cho những người đang muốn tìm hiểu về Bitcoin mà không biết bắt đầu từ đâu.

Còn gì thích hợp hơn nữa khi khuyến khích một ai đó bắt đầu tìm hiểu bitcoin bằng cách tặng quyển sách này cho họ. Tri thức luôn cần thiết khi bắt đầu bất cứ lĩnh vực nào.

Mục lục sách Bùng Nổ Bitcoin (The Bitcoin Big Bang)

Độ dài của sách gồm 240 trang bao gồm cả phụ lục nên chúng ta sẽ không khó để “tiêu hóa” hết.

Chương 1: Bitcoin Là Một Bong Bóng

Chương 2: Hiểu Được Cơn Sốt Vàng Kỹ Thuật Số

Chương 3: Bitcoin Hơn Cả Vàng Kỹ Thuật Số

Chương 4: Bài Toán Về Các Tướng Quân Byzantine

Chương 5: Hệ Thống Tài Chính Phi Tập Trung

Chương 6: Bạn Gọi Máy Đào Bitcoin Là Gì

Chương 7: Nautiluscoin – Từ 0 Đến 1 Triệu Đô La Trong 60 Ngày

Chương 8: Xây Dựng Nền Kinh Tế Nautiluscoin

Chương 9: Đầu Tư Và Kinh Doanh Tiền Tệ Thay Thế

Chương 10: Quy Định

Chương 11: Đồng Tiền Thông Minh: Khởi Động Và Quên Nó Đi

Chương 12: Mọi Thứ Bạn Biết Về Kinh Doanh Đều Sai Lầm

Phụ lục 1: Văn Bản Hướng Dẫn Của Phòng Cưỡng Chế Tội Phạm Tài Chính Thuộc Bộ Tài Chính Mỹ

Phụ lục 2: Sở Dịch Vụ Tài Chính Bang New York Dự Thảo Điều Lệ, Luật Và Quy Định Ở New York

Nguồn https://store.traderviet.com/product...tcoin-big-bang