XM đang tìm kiếm Giảng viên đào tạo Sản phẩm Tài chính có kinh nghiệm.

Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm giảng dạy về sản phẩm FOREX/STOCKS/CFD’s
- Có kinh nghiệm về Kỹ thuật/ Cơ Bản/ Quản lý tiền/ Tâm lý/ Mạo hiểm
- Bắt buộc RESUME
- Tiếng Anh giao tiếp
- Giảng dạy bằng tiếng Việt
- Nổi tiếng ở Việt Nam là một lợi thế!

Mô tả công việc:
- Giảng dạy Webinars Online/ Lớp trực tiếp
- Hỗ trợ kỹ thuật
- Giảng dạy theo tài liệu được cung cấp và của cá nhân (sau khi được duyệt)
- Lương theo giờ cố định hàng tuần/tháng

Vui lòng gửi RESUME và Cover Letter đến: nmy@xm.com