*Bài viết trong ấn phẩm kỳ XVI và ấn phẩm kỳ XIX*

Trước bối cảnh nhiều quý độc giả đặt câu hỏi và chúng tôi quan sát thấy sự hiểu nhầm vẫn còn rất lớn, chúng tôi muốn bàn thêm một chút về các chính sách huy động/phân phối vốn quan trọng của công ty, bao gồm: (1) Cổ tức tiền mặt, (2) cổ tức bằng cổ phiếu, (3) bán ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, (4) phát hành riêng lẻ và (5) ESOP. Chúng tôi xin phân loại các hoạt động trên thành hai nhóm dựa vào ngày giao dịch không hưởng quyền và phân tích...
[IMG]
-------------------
I. Nhóm làm giảm giá thị trường ngay ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ)
Cổ tức tiền mặt (cash dividend)
Cổ tức bằng cổ phiếu (stock dividend)
Bán ưu đãi cho tất cả cổ đông hiện hữu (stock issuance to all current shareholders)
II. Nhóm không làm giảm giá thị trường tại ngày có hiệu lực
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ (private placement)
Phát hành cho cán bộ, công nhân viên (Employee stock ownership plan – ESOP)
-------------------
...Do đó, mỗi khi gặp các tờ trình đại hội cổ đông về các phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư cá nhân phải vô cùng cẩn thận, xem xét kỹ triển vọng ngành, tính khả thi của dự án, tình hình cạnh tranh cũng như đạo đức của ban lãnh đạo (yếu tố quan trọng nhất). Còn lại, trong đa số trường hợp, chúng tôi cho rằng giải pháp tốt nhất là tránh xa việc phát hành như một cơn bệnh. Tại sao ta không lựa chọn những “cỗ máy tạo tiền” được điều hành bởi ban lãnh đạo tuyệt vời ngoài kia mà lại nộp tiền vào những trường hợp rủi ro chi vậy?!

Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/nhung-...ng-le-va-esop/
Saigon, đăng lại ngày 13.03.2019, bởi S.A.F.E team - Golden Newsletter Vietnam