*Bài phân tích trong ấn phẩm kỳ XIX - phát hành tháng 02/2019*

Chúng tôi luôn cho rằng những cổ phiếu thuộc họ FPT như FOX và CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (“FOC”) là những case tương đối thú vị khi định giá chúng rất rẻ, không có nợ vay, ROE cao song dường như lại chưa bao giờ được chú ý bởi phố Wall Việt Nam. Ấy vậy mà khi được độc giả yêu cầu “xắn tay áo” lên nghiên cứu, chúng tôi chợt nhận ra rằng quả nhiên mức định giá rẻ này có một vài lí do ẩn chứa phía sau...
[IMG]
-----------------
1. Mô hình kinh doanh đơn giản, song phụ thuộc lớn vào trang VNExpress
2. Con hào cạnh tranh (moat) của FOC đang có dấu hiệu mờ nhạt dần
3. Tình hình tài chính: điểm sáng nhất
4. Ban lãnh đạo
5. Cần thêm động lực tăng trưởng mới
-----------------
...Dù vậy, chúng tôi cho rằng FOC chỉ hấp dẫn một khi có động lực (catalyst) từ ban lãnh đạo công ty, khi mà họ chịu: (1) đặt kế hoạch đầu tư lượng tiền tốt hơn, hoặc (2) đơn thuần dùng tất cả lợi nhuận để chia cổ tức một cách xứng đáng cho cổ đông. Song với cơ cấu sở hữu xấp xỉ 85% được nắm giữ bởi tập đoàn FPT, có lẽ rằng động lực này phải được đề xuất mạnh hơn tại đại hội cổ đông, thay vì ta chờ đợi mòn mỏi để ban quản trị công ty tự thay đổi tư duy của họ!

Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/foc-ca...-ban-lanh-dao/
Saigon, đăng lại ngày 11.03.2019, bởi Angelos - Golden Newsletter Vietnam