Trông thế thôi chứ kinh doanh ngành bao bì với phân phối hạt nhựa đều là ngành siêu lợi nhuận đấy, trúng 1 vụ thì ăn cả đời không hết