Esim nó cũng sẽ giúp cho người dùng chuyển đổi và sử dụng dễ dàng hơn. Có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa các sim từ nhà mạng trong nước hoặc khi đi du lịch hoặc di chuyển đến một quốc gia khác.