Bà con chuyển sang mạng Mobifone có kho gói data IP chỉ MBF mới có: xem phim (FIM+, Iflix...), xem TV (VTVcab, MobiOn, K+...) , nghe nhạc, chơi game, xem tin tức, Viber, hát Karaoke (Okara)...