Tổng công ty Cổ phần Phong Phú đã giao dịch cổ phiếu trên UpCOM với mã chứng khoán PPH. Giá trị sổ sách hiện tại của PPH là 22.300 đ/cp. Tập đoàn Dệp May Việt Nam Vinatex nắm giữ 51% của PPH. Cơ cấu cổ đông tại ngày 27/6/2017 gồm: cổ đông tổ chức nắm 76,96% và cá nhân nắm giữ 22,77%; cổ đông nước ngoài nắm giữ là 195.750 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ của Tổng công ty.

Tiền thân của Tổng công ty Phong Phú là Nhà máy Dệt Sicovina - Phong Phú trực thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông Vải Sợi Việt Nam do Chính quyền Sài Gòn cũ trực tiếp quản lý, được thành lập năm 1964 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1967.

Trong năm 2007 - 2008, Tổng công ty đã cổ phần hóa và chuyển đổi xong các hệ thống sản xuất. Tiếp theo lộ trình, với mục tiêu tự chủ hơn về nguồn vốn quản lý, tìm kiếm cơ hội để đa dạng hóa sản xuất kinh doanh, Phong Phú đã triển khai cổ phần hóa Tổng công ty mẹ và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 15/1/2009 với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng.

Hiện PPH có vốn điều lệ là hơn 733 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Tp.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất sợi; sản xuất chỉ may, chỉ thêu; sản xuất vải dệt thoi; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); bao bì; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Năm 2016, doanh thu thuần của PPH đạt hơn 3.237 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 272 tỷ đồng, tăng 38,8% so với năm 2015.

Từ năm 2014-2016, công ty trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tăng dần, lần lượt năm 2014 là 15%, 2 năm tiếp theo là 16% và 18%. Năm 2017 vừa qua công ty chia cổ tức với tỷ lệ 22% bằng tiền mặt