Con HAI thế nào các bác ơi ? Có đầu tư được không ?