Một ngày cuối tuần dài thả mình hoàn tất tác phẩm Thiên Nga Đen đột phá của ngài Nassim Nicholas Taleb, rồi đọc qua sự sụp đổ của quỹ Long Term Capital Management năm 1998 của hai vị giáo sư nổi tiếng đạt giải Nobel Kinh Tế: Myron S. Scholes và Robert C. Merton, chúng tôi chợt nhớ đến câu châm ngôn đầu tư vừa mang tính phê phán, vừa tràn đầy cảm hứng của ngài Peter Lynch...

-------------------------
- Đầu tư là một môn nghệ thuật xã hội
- Thử ngẫm lại số phận của những người cố gắng định lượng môn đầu tư
- Cảm hứng cho những NĐT cá nhân chúng ta
------------------------
Để tham gia thị trường chứng khoán một cách thông minh, nhà đầu tư cá nhân không cần phải có bộ óc tính toán phi thường, chẳng cần phải hiểu Sharpe ratio, mô hình CAPM, lý thuyết thị trường hiệu quả, hay bất cứ loại chữ cái Hy Lạp như beta, alpha, omega, sigma, v.v gì. Điều mà anh ta thực sự phải học, thực ra chính là...

Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/cham-n...4-peter-lynch/
Saigon, 26.12.2018, bởi Skopos & Angelos - Golden Newsletter Vietnam