Em toàn nghe nhạc xưa, thập niên 8x, nhạc việt bây giờ e không còn hứng thú ngoại trừ một ít ca sỹ như mỹ tâm, bằng kiều