⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 03.12.2018⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 951.59 (+2.7% ) ; Vol: 159tr
- HNX : 107.64 (+2.7% ) ; Vol: 43tr
- Hai sàn mua vào mạnh, lấy đà lại.
2.Đánh giá chung thị trường:
- Thị trường xác nhận kênh lên tốt.
- Nắm giữ cổ phiếu, xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
3. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- NTL, PHR, VNG
4. Các mã cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt:
- NTL, VNG, AMV, VEA, CVN, DGC, NTC, C47, HNG, VC3, GEG, SAB, DPM, PPC, BWE, FPT, HT1, PHR, SJD
5. Các mã cổ phiếu tăng giá theo thị trường:
- ACB, AMV, ATS, BFC, BID, BWE, CEO, CTD, CTG, DGC, DIG, DPG, DPM, FCN, GAS, GEG, HAX, HDG, HVN, MBB, MWG, NAF, NTC, NTL, PLP, PLX, PPC, PVD, PVS, REE, SSI, VC3, VCB, VCG, VGC, VIC, VND, VNG, VNM
II. Các mã Breakout trong ngày:
- CTD, DPG, DPR, FPT, GEG, HDC, HT1, PVS, SJD
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua
III. Cổ phiếu tăng trưởng đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày (chưa kiểm tra PTCB):
- Cổ phiếu cho điểm mua: FPT, HT1, PPC
- Cổ phiếu cho điểm mua xác nhận lại tốt: GEG, PHR

https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong-03-12/