AAM hiện đang là một cổ phiếu giá hời bán dưới vốn lưu động ròng
Theo báo cáo quý 3/2018 hiện AAM chỉ bán dưới vốn lưu động ròng, gần 0.5 giá trị sổ sách
Tiền và các khoản tương đương: 14,6 tỷ
Đầu tư tài chính ngắn hạn:111,4 tỷ
Hàng tồn kho, khoản phải thu, tài sản ngắn hạn khác: 93,3 tỷ
Nợ phải trả: 18,7 tỷ
KLCP đang lưu hành: 9,935,701.
Còn gì hấp dẫn hơn một cổ phiếu bán dưới vốn lưu động ròng, bằng 0,5 giá trị sổ sách, p/e=10 mức giá này phải nói là cực rẻ trong nhóm cổ phiếu. Vốn lưu động ròng khoảng 20189 vnd trên mỗi cổ phiếu, giá trị hiện tại ngày 26/11/2018 là 13.4 vnd. Giá thị trường chỉ bằng 66% giá trị vốn lưu động ròng chưa tính tài sản cố định, giá trị thương hiệu top 15 ngành thủy sản của AAM.
Quản trị: công ty đăng kí mua vào 2,4 triệu phiếu quỹ, trả cổ tức 500đ 7/11/2018.Lịch sử trả cổ tức đầy đủ. Cổ đông nội bộ ít khi bán ra từ năm 2012, phần lớn là mua vào.
Khuyến nghị: nên mua vào để tận dụng đợt sóng thủy sản sắp ập vào như một chất xúc tác khiến ÂM trở về với giá trị thật của nó.