Các bác lưu ý là thời gian tiếp nhận và xử lý yêu cầu chuyển mạng của Trung tâm Chuyển mạng quốc gia (Tổng đài 1441) trong giờ hành chính (8:00 đến 17:00) của các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ, ngày lễ/tết được quy định