Giới thiệu với các bác bên VCSC - Bản việt vừa kết hợp với HarmonicPattern.com để giới thiệu phần mềm tìm kiếm mô hình tự động trong phân tích kỹ thuật.
Harmonic Scanner
https://vcsc.harmonicpattern.com/register

Các mô hình được hỗ trợ gồm:
+ Tam Giác và Wedge
+ Mô hình 2 đỉnh , 2 đáy
+ Mô hình 3 đỉnh, 3 đáy
+ Mô hình Vai Đầu Vai
+ Lá cờ và Pennant
+ Channel
+ Đặc biệt: Tự động tìm kiếm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Mô hình Harmonic:
+ Con Dơi (Bat)
+ Con Bướm (Butterfly)
+ Con Cua (Crab)
+ Deep Crab
+ Cypher
+ Cá Mập (Shark)
Và các mô hình nến nhật cũng được phần mềm scan.

Tất cả mô hình trên sẽ được tự động vẽ lên chart nên các bác không cần phải tự bỏ thời gian ra tìm kiếm nữa.
Chứng khoán việt nam sponsored by VCSC (miễn phí): https://vcsc.harmonicpattern.com
Trang chủ cho forex, crypto , chứng khoán mỹ vv.v..v : Harmonic Scanner