7/ Đầu tư lời nhưng CTCK giải thể, lãnh đạo chôm tiền của KH (bài học từ CTCK SME). Nói chung làm KD hay đầu tư ở VN thì đầy rủi ro bác ạ