FLC bán vé máy bay ngay trong tháng 11, các chứng sĩ đã chuẩn bị tiền chưa? Nghe bảo Bamboo Airways vừa được chấp nhận cho lên trời cái là tăng kịch trần, nhưng mà thực ra em không ham hàng nhà FLC cho lắm