Quỹ chuyên đánh game nâng hạng nát gáo trong tháng 10, cầm toàn những hàng khủng HSG giảm 27%, NKG giảm 33%, VND giảm 20% thì ghê rồi ) Đầu tàu VHM vẫn chưa chạy thì chưa ổn được :v