CTCP Chứng khoán Everest (EVS – sàn UPCoM) vừa thông qua chiến thuật phát hành thêm 40 triệu cổ phiếu chào đẩy ra công chúng với giá bán 10.000 đồng/CP.
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền mua là ngày 14/11/. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 2/1/2019. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua CP từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 8/1/2019 hoặc theo thông báo khác của VSD sau khi Công ty làm thủ tục chốt danh sách NĐT thực hiện quyền mua cổ phần.

Số tiền dự kiến chiếm lĩnh được từ đợt chào bán là 400 tỷ vnđ. Công ty sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ, kinh doanh chứng khoán phái sinh, hoạt động tự doanh, thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính – chứng khoán khác theo đúng các quy định của pháp luật.

Sau khi phát hành, Chứng khoán Everest sẽ tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ vnđ lên 1.000 tỷ đồng.

Nguồn: ******************