Trích dẫn Gửi bởi ACV Xem bài viết
HNP là cổ phiếu rất tốt

HNP thì đúng là ngon rồi, nhưng không nên bỏ tất cả trứng vào 1 giỏ mà nên đầu tư mỗi con 1 ít. PTG và SB1 cũng ngon không kém đâu