Thép ống mạ kẽm phi27,phi34,phi42,phi48,phi60,phi73,phi76,phi90,ph i114.
Thép ống mạ kẽm phi 27 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 34 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 3.2 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 42 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 48 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 60 dày 1.9 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 76 dày 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 90 dày 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 4.5 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 114 dày 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 5 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 127 dày 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 5 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 141 dày 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 168 dày 3.96 4.78 5.16 5.56 6.35 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 219 dày 3.96 4.78 5.16 5.56 6.35 7.11 8.18 9.5 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 273 dày 5.56 6.35 7.11 8.2 9.5 12.7 13.5 15 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 325 dày 6.35 7 8 9 10 12.7 14 16 17 18.5 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 406 dày 6.36 7 8 9 12.7 14 16 sch40 sch80 ly pipe steel dài 6m
Thép ống mạ kẽm phi 508 dày 8 9 12.7 14 16 18 21 sch40 sch80 ly pipe steel dài 6m


Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:
Mr Phúc Hậu:0942.043.179
hotline:0251.686.238 fax 0251.686.239
Mail: phuchaungason@gmail.com
CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH
Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
/