Ứng dụng my mobifone khi các bạn sử dụng 3G, ứng dụng tự động nhận dạng số TB , các bạn không cần phải đăng nhập. Từ 11/7/2016 các bạn được miễn cước Data khi sử dụng qua 3G.