⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 31.10.2018⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 914.76 (+2.9% ) ; Vol: 159tr
- HNX : 105.35 (+3.6% ) ; Vol: 38tr
2.Nhận xét:
- Sau chuỗi ngày giảm điểm, 2 sàn mua lại khá tốt.
3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt:
- FMC, PHR, ANV, GEG, NVL, TVB, VHC, BVH, DGC, ACL, D2D
4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- VHC, DGC
5. Đánh giá chung thị trường:
- Phiên mua lại tốt, có thể coi như phiên lấy đà.
- Thị trường có khả năng tạo lại kênh lên.
- Có thể xem xét mua lại cổ phiếu, và giải ngân 15-20% giá trị tài khoản.
II. Các mã Breakout trong ngày:
- ACL, ANV, BVH, DGC, TVB
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua
III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):
- ANV, BVH

https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong-31-10/