Ngành dược phẩm thường có lợi nhuận cao, bệnh tật càng nhiều thì ngành này càng ăn nên làm ra