Trích dẫn Gửi bởi otckanu2009 Xem bài viết
TT ổn lại rồi nhé cụ.
Đi tiếp con đường đang đi dở

Cuối tuần vui vẻ cụ Pảy và các lão nhé
OK cụ,
Có vẻ khối nội chưa tự tin lại mấy
Làng phân, trừ cụ và em ra, các lão chạy cả roài
Với thông tin FED không tăng LS, đảo chiều chính sách hôm qua
DJ chính quốc khó nhằn thì dòng tiền khủng lại chảy mạnh về penny VNI chất thôi
Phiên nay khoai tây hốt ròng gần 700 tỷ
Xu hướng này đã và sẽ còn tiếp tục
Cuộc chơi thêm thú vị roài
Nice weekend cụ Ốc nhé!