*Bài viết trích từ ấn phẩm đầu tư giá trị kỳ XV, tháng 10.2018*

Bài phân tích này chúng tôi trích lại từ bài viết của anh Phí Hoàng Quang Trung đóng góp. Rất cám ơn anh và xin phép bổ sung thêm 50% quan điểm của chúng tôi về triển vọng ngành, tài chính và rủi ro của case này – âu để quý độc giả hiểu hơn về 1 công ty khoáng sản, cũng như cẩn trọng hơn với các mời chào, khuyến nghị cổ phiếu thuần 100% lạc quan trong tương lai…
--------------------------
1. Nguyên nhân anh Phí Trung quan sát case này từ rất lâu
2. Tiền thân từ quân đội
3. Lợi thế cạnh tranh
4. Một vài rủi ro tài chính & quản trị
5. Định giá PEG trên quan điểm của anh Trung
--------------------------
Saigon, 22.10.2018, Anh Phí Trung & Skopos - Golden Newsletter Vietnam
Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/ptb-mo...op-tu-doc-gia/