Sau phiên giảm hiếm có trong suốt 1 năm tài chính. Thị trường cơ sở đang thể hiện sự khó khăn của mình trong khi thị trường phái sinh mở ra nhiều "cơ" trong "nguy"

Các nhà đầu tư có hàng cơ sở có thể sử dụng phái sinh như 1 kênh giảm thiểu rủi ro khi đồng thời short trên phái sinh để kiểm soát lỗ cơ sở.

Hoặc lướt trong ngày tại các thời điểm đảo xu hướng trong ngắn hạn và trung hạn...

Liên hệ để cùng trao đổi thêm thông tin:
Dương Tiến Dũng - Công ty cp Chứng khoán MB
SĐT&Zalo: 096 357 1270