Mình có thể đổi được tất cả các đầu số của 3 mạng luôn nha bạn nhé.