Tất cả các dịch vụ mà các bạn đang dùng với số điện thoại (nằm trong diện số phải thay đổi mã) đều được nhà mạng MobiFone giữ nguyên.