*Bài viết trích trong ấn phẩm XIV - phát hành tháng 9.2018*

Trong ấn phẩm XIV vừa qua, dù vòng tròn hiểu biết (circle of competence) của chúng tôi hữu hạn, cộng với việc ACB là một ngân hàng được đánh giá rộng rãi là tuyệt vời, chúng tôi lại bạo dạn cho rằng tỷ lệ risk/reward của case này không thuận lợi - xét đến định giá đã phản ánh khá nhiều kỳ vọng của ngân hàng này...
-----------------------
1. Định hướng bán lẻ của ACB
2. Tình hình tài chính và cạnh tranh của ACB
3. Đội ngũ lãnh đạo tốt một cách "hiếm hoi"
4. ACB đã không còn rẻ nữa
-----------------------
Hiện tại, với thực trạng lãi suất, tỷ giá, giá trái phiếu Chính phủ, bong bóng bất động sản và niềm tin người tiêu dùng có dấu hiệu đạt đỉnh, chúng tôi cho rằng rủi ro vĩ mô đang cao hơn khá nhiều so với định giá của ACB (risks > reward). Có lẽ một mức biên an toàn hấp dẫn hơn - 1.6x P/B chẳng hạn - là cần thiết, dù cho ngân hàng ACB có chất lượng quản trị và tài sản tốt cách mấy!

Saigon, 24.09.2018, Angelos - Golden Newsletter Vietnam
Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/acb-chat-luong-vs-gia-ca/