Ngành cấp nước là ngành an toàn, vì cung cấp sản phẩm thiết yếu cho người dân bất chấp chiến tranh thiên tai bệnh dich, biến động kinh tế xã hội... và nhu cầu luôn tăng theo sự phát triển cùa xã hội văn minh. NTW độc quyền cung cấp nước sạch trên địa bàn Nhơn Trạch và LKW độc quyền cấp nước trên địa bàn huyện Long Khánh là 1 lợi thế lớn để gia tăng lợi nhuận trong tương lai.
Đi kèm với sự phát triển công nghiệp vũ bão của Đồng Nai là tốc độ đô thị hóa và mức tiêu thụ nước tăng nhanh của dân cư, nhờ vậy mà doanh thu của NTWLKW đã và đang tăng nhanh trong các năm qua. Với sự phát triển công nghiệp và đô thị hoá vũ bão của Đồng Nai (chưa nói đến tiềm năng dự án sân bay Long Thành) thì doanh thu tiêu thụ của NTWLKW sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong các năm tới