Thép hộp inox 304 - 25 x 50, 20 x 40. Thép hộp đen 100 x 200 x 8ly, 100 x 150 x 6ly.
Thép hộp 100 x 200 x 2.8ly , Thép hộp 100 x 200 x 3ly ,
Thép hộp 100 x 200 x 4ly , Thép hộp 100 x 200 x 5ly ,
Thép hộp 100 x 200 x 6ly , Thép hộp 100 x 200 x 8ly ,
Thép hộp 100 x 200 x 10ly , Thép hộp 100 x 200 x 12ly ,
Thép hộp 100 x 150 x 3.5ly, Thép hộp 100 x 150 x 4ly
Thép hộp 100 x 150 x 5ly, Thép hộp 100 x 150 x 6ly
Thép hộp 100 x 150 x 8ly, Thép hộp 100 x 150 x 10ly
Thép hộp inox 20 x 40 x 2.0 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 2.2 x 6000mm
Thép hộp inox 20 x 40 x 2.5 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 2.8 x 6000mm
Thép hộp inox 25 x 50 x 0.7 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 0.8 x 6000mm
Thép hộp inox 25 x 50 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.0 x 6000mm
Thép hộp inox 25 x 50 x 1.1 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.2 x 6000mm
Thép hộp inox 25 x 50 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.5 x 6000mm

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Trực Tiếp Phòng Kinh Doanh:
CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:
Mr Phúc Hậu:0942.043.179 hoặc 0987.043.179
hotline:0251.686.238 fax 0251.686.239
Mail: phuchaungason@gmail.com
/