PV Machino báo lãi quý II tăng 'đẹp' nhờ nhận hơn 60 tỷ đồng cổ tức từ liên doanh
https://vietnambiz.vn/bien-lai-gop-c...anh-61812.html