Codupha thì kinh rồi, nó trước đây chính là Tổng kho y dược phẩm, sau đổi tên thành Dược Trung ương Codupha