trong thời gian này cổ phiếu ngành dược sẽ tăng nhiều