Hapro - Viên ngọc thô chờ BRG 'mài dũa'

(NDH) Sở hữu quyền thuê đất tại nhiều vị trí đẹp và mạng lưới bán hàng rộng lớn nhưng Hapro còn nhiều vấn đề cần thay đổi, để giải bài toán tăng trưởng lợi nhuận.
http://ndh.vn/hapro-vien-ngoc-tho-ch...299p4c147.news